STIMERKING

Stiene opp til Prestaksla må merkes før Statsforvalteren og kommunen kan gi sin endelige godkjenning av de nye stitraséene. De nye traséene er under merking - noen ble merket med røde merkepinner som er hengt opp i trær der den nye turstien/steintrappene skal bygges. Dette ble gjort alleede i desember i fjor. I disse dager merkes traséene der det ikke er tre å henge merkepinnene i. Det er Aktivitetssenteret som har hatt jobben med å lage merkepinnene Her er Heidi Bævre i full sving.

Førstkommende fredag (25.06) skal det være en befaring der også Geirr Vetti fra Stibyggjaren skal delta. Hensikten med befaringen er å fastlegge de endelige traséene både i den bratteste delen opp mot Prestaksla og stien langs Stordalen.